lördag 31 oktober 2015

Det är 10 gader varmt ute hör jag. I morgon skall det bli 15. Inne är det 20 grader, Celsius. Klockan är 12. High Noon. Hostigt i natt, frukost först klockan 09:00. Men jag har i alla fall diskat frukostdisken. Och Solen Har Sin Gång!

onsdag 29 augusti 2012

Varandet som ”Non-Figuration”


Ett rum har en vacker färg på väggarna

Ta en av dem och fråga dig ordentligt

Är den väggen bara en vägg med färgEller är den något annat större än så?

Inte alls, den är en del av ett rum

I sig kan den bara vara, inte föreställaDu är en del av ett helt utan vilken det hela

bara kan vara en filosofisk tankekonstruktion

Du föreställer själv ingenting, du bara är.Hrmn 25 augusti 2012onsdag 22 augusti 2012

Vridet ”Upptaget"-vred
Han hade förorsakat ett knivigt problem
trots att han gjort som han brukade göra
men var alldeles oförmögen att rätta till

Stod han i främmande sovrumsnatten
ryckte i dörren till nödvändiga rummet
lade sig ner och upp igen utan resultat

Väckte upp grannrummets goda vänner
och smög i natten som katten på tå
för ingen har jour på ett litet värdshus

Allt löste sig genast av Auroras ättling
som med klokskap och handgrepp
öppnade dörren till önskade duschen

Minnet av nattens djupa vanmakt
och känsla av onödig skuld vilar kvar
trots att det blivit en god historia


                  Hrmn 22 augusti 2012

N.B. Bilden på länken nedan visar
den italienske 1600-talsmålaren
Guido Reni’s takmålning
i Palazzo Pallvicini Rospigliosi i Rom.
Den föreställer Apollo i sin vagn
föregången av Morgonrodnaden.
(Aurora).


Anknytning till händelsen på det lilla värdshuset
är dels den morgonpigga receptionist
som öppnade toadörren i gryningen.
Och dels det väldiga kopparstick, 160x 60 cm,
som Hrmn’s farfars far inköpte vid sitt
besök i Rom cirka 1850. (Nedan annan kopia)

Symboliken i kopparsticket är mer komplicerad än angivet i en del länkar. Det är alltså Morgonrodnaden dvs Aurora som flyger framför Apollo dvs Solen som är omgiven av de sju timmarna. Ovanför dem flyger en ängel som bär på en fackla, alltså en ljusbärare. Dvs på latin "Lucifer". Som så småningom blir Den Fallna Ängeln dvs omskrivet "Den onde". Klicka på bilden!


måndag 20 augusti 2012

Drottning som förebild för feminister?Vissa förkämpar för kvinnors rättigheter
har förälskat sig i Drottning Kristina
som ogillade sitt genus och sin ärvda religion

Hon slog sig fri och tog av statens kassa
för att i Rom kunna leva livets glada dagar
i kyska kärleken till en vacker kardinal

Nog intressantare att närgånget studera
Karl XII:s syster den kloka Ulrika Eleonora
som tog sig titeln drottning av vårt Sverige

Hon som av samtidens manliga eliter
tvangs giva kronan åt sin hulde make
men bakom stängda dörrar Fredrik styrde

Dock tog sig denne friheter utanför sin säng
och skaffade sig barn med offentlig älskarinna
ty avkomma är manlighetens bästa tecken

Men skötande av svenska statens ärenden
gav henne en god kompensation för nesan
och därför bör hon hedras av alla feminister


                               Hrmn 19 augusti 2012

N.B. Målningen ovan av Ulrika Eleonora som regerande drottning
av Sverige (1718-1720) hängde i olika omgångar i utrikesdepartementets
kapprum, numera även plats för UD:s presskonferenser.fredag 17 augusti 2012

USA:s marinministers telegram angående slutet av kriget mot Japan 1945
Associated Press publicerade på onsdagen den 16 augusti i år en bild av den dåtida telegramblankett (se ovan) som innehöll ett meddelande daterat den 15 augusti 1945 från president Harry S. Truman’s marinminister, James Forrestal till alla i den amerikanska flottan, marinkåren och kustbevakningen om att kriget med Japan hade upphört. Dokumentet hade sålts på en auktion för $ 20.000.

Här är länken till artikeln som berättar om auktionen:  http://news.yahoo.com/rare-wwii-naval-dispatch-brings-20k-auction-160205239.html

Hittills har vad jag har sett ingen publicerat hela texten. Efter att jag har studerat bilden och ett par olika hemsidor följer meddelandet från Forrestal nedan:


Citat

ALL HANDS OF THE UNITED STATES NAVY MARINE CORPS AND COAST GUARD
MAY TAKE SATISFACTION IN THE CONCLUSION OF THE WAR AGAINST JAPAN

AND PRIDE IN THE PART PLAYED BY THEM IN ACCOMPLISHING THAT RESULT.
/X PARAGRAPH/ DEMOBILIZATION OF THE ARMED FORCES OF THE UNITED STATES

AND THE RETURN TO CONDITIONS OF PEACE WILL CREATE PROBLEMS TAXING
PATIENCE AND CONTROL ALMOST AS GREAT AS THE TENSIONS OF WAR. I ASK

THAT THE DISCIPLINE WHICH HAS SERVED SO WELL TO BRING THIS DEMOCRACY
THROUGH HOURS OF GREAT CRISIS BE MAINTAINED TO THE END THAT NOTHING

SHALL MAR THE RECORD OF ACCOMPLISHMENT AND GLORY THAT NOW BELONGS TO
THE NAVY, MARINE CORPS AND COAST GUARD   X JAMES FORRESTAL XX

Slut citat


Här följer ett försök till översättning:

Citat

Alle man i Förenta staternas Flotta, Marinkår och Kustbevakning kan känna tillfredsställelse i och med avslutningen av kriget mot Japan och stolthet över den del som de har utfört för att nå detta mål

Hemförlovningen av Förenta staternas väpnade styrkor kommer att skapa problem som kommer att tära på tålamod och behärskningsförmåga nästan lika stora som krigets anspänningar

Jag begär att den disciplin som har fungerat så väl för att föra denna demokrati genom timmar av en stor kris kommer att bibehållas så att ingenting skall svärta ned den meritlista i fråga om prestationer och ära som nu tillkommer Flottan, Marinkåren och Kustbevakningen James Forrestal

Slut citat

Det är intressant att se hur förutseende Forrestal är i fråga om de problem som kan uppstå efter ett krigsslut. Det kan bero på att han var med om Första världskriget och vad som hände i världen efter det.

Herman Gyllenhaal

tisdag 14 augusti 2012

Om betydelsen av att inte vara ”Herman”


Självsäker efter tre år i De Förenade Kungarikena
skrev ett rätt-rött häfte med råd till diplomater
och blytryckte den själv i trettio små exemplar

Delade ut modigt ut den till kolleger och chefer
det var ju på det revolutionära sjuttiotalet
fick tryckt igen med tryckpressen som betalning

Nog borde sådant övermod bli bestraffat?
Man skriver inte ”Allt vad du säger bör vara sant,
men du bör inte säga allt.” utan någon påföljd

Så står jag vid tidningsstället och läser
”Herman i lögnbråk – Nu stoppas boken!”
Att det inte är min bok det hjälper föga

Ty ordet kommer alltid i slutändan vara
att pennan är mäktigare än svärdet
och här har mitt namn fått en plump

Hrmn 14 augusti 2012

Jfr. skådespelet The Importance in Being Earnest av Oscar Wilde
“Earnest” lika med “allvarlig” kan också betyda “uppriktig”

N. B. Den röda färgen är här inte originalets, men jag har bildbehandlat bilden för att förtydliga min milt ironiska version av Lilla Riksvapnet med Serafimerordens kedja.

Tack från en av mottagarna:


Anna Lindh

söndag 12 augusti 2012

Thorwald Nybom in memoriamDet griper genast tag i hjärtat
ögonen känns som om de växte
när tvåhundra strupar samlat
psalmer sjunger i den fyllda kyrkan

En känsla som väcker minnen
från tider mycket långt tillbaka
då sammanhållning om en tro
var någonting så självklart nära

Han var en man som skapt att leda
tog emot de uppdrag som han fick
av människor som sökte ledning
i värld av splittrade kontakter

Med sången förde han oss samman
och fick oss känna delar av ett helt
Han kunde kommit framåt, uppåt
men glädjespridande var honom nog

Han må nu sägas vila i en frid
men minnet gav oss alla glädje
som måste lyfta oss till höjder
där orden lever och blir handling


               Hrmn 12 augusti 2012


Begravningsgudstjänst i Sollentuna kyrka den 10 augusti varefter kistan gravsattes på kyrkogården

Se även URL: http://www.stallbackensvanner.com/EDSVIK_motesplatsen/20120717-Thowald_in_memorail.html